WeCloud VaultSMART

Snabb och säker e-postarkivering

Nu kan du komplettera din e-postsäkerhet med arkivering!

Du kan nu lägga till e-postarkivering till WeCloud SecureSMART för att snabbt och säkert arkivera organisationens e-postmeddelanden. Tjänsten erbjuder en effektiv och kraftfull sökfunktion för att snabbt och enkelt hitta e-posthistorik och arkiverade meddelanden.

Idag lagrar vi mer data än någonsin då både lagar och företagspolicys kräver detta. Det är vanligt att e-post lagras i lokala back-up:er men då kan det vara svårt att snabbt söka och hitta specifika meddelanden.

WeCloud VaultSMART är en kostnadseffektiv, snabb och säker lagring samt ger en träffsäker sökning oavsett mängd data som lagras.

Ett gränssnitt för all e-postsäkerhet

WeCloud VaultSMART är integrerad i WeClouds e-postsäkerhetslösning. Det betyder att du har tillgång till e-postfiltrering, kontinuitet, och arkivering i ett och samma webbgränssnitt. Även användarna i organisationen kan ges tillgång till karantänrapporter, kontinuitet (webbmail) och egna arkiverade epostmeddelanden från ett och samma webbgränssnitt. Läs mer om WeCloud SecureSMART

Tryggt och säkert

VaultSMART är lätt att använda för administratörer, compliance officers samt användare. Alla meddelanden arkiveras, indexeras och är när som helst tillgängliga via en kraftfull sökfunktion.

Behörigheter

Du kan selektivt aktivera tillgång till användarnas personliga arkiv. Det gör att IT avdelningen avlastas med frågor som annars hade behövt att hanteras av en IT-administratör. Som administratör i VaultSMART kan du även avaktivera tillgång till personligt arkiv för alla eller specifika användare vid behov.

Compliance Officers

Tillgång till hela e-postarkivet är begränsat till organisationens Compliance Officer. Denna behörighet säkrar att e-post hanteras korrekt och enligt lag, samt gör att e-postadministrationen kan skiljas från juridiska frågeställningar.

 

string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"
string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php" string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php" string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"
  • Produktblad
string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php" string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"