Cirius Email Encryption

E-post är idag den viktigaste kommunikationsmetoden för många verksamheter. Allt från fakturor till strategiska affärsplaner skickas via traditionell e-post som skickas okrypterat över det publika Internet.

Traditionell e-post innebär att innehållet i e-posten skickas okrypterat och öppet över Internet. Med WeClouds lösning för krypterad epost säkras kommunikationen och endast önskade mottagare kan läsa innehållet. 

 

Email Encryption
Skicka och ta emot säker epost och bilagor med dina existerande epostadresser i ditt befintliga epostsystem.


Patenterad Delivery Slip
Spåra och kontrollera när ett säkert email är mottaget, läst, besvarat, vidaresänt, utskrivet eller borttaget.


Alla enheter, överallt
Säkra och företagsanpassade appar låter dig skicka och ta emot säker epost från alla typer smartphones och surfplattor.


Användarvänlig
Krypterad epost som fungerar på dina villkor. Full integration mot alla vanliga epostsystem, inklusive Office365, Exchange och Gmail.


Lokal support
Anpassa efter önskat språk och användningsområde.


Arkivering och e-Discovery
Dekryptera automatiskt epost för arkivering i valfri arkiveringslösning.


Unika säkerhetsfunktioner
Full kontroll på all säker epost, t.ex. "ForwardFreeze" och patenterade "For YOur Eyes Only" ger extra säkerhet för känslig information.

 

string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"