WeCloud Extended Sender Verification

 

Med tekniken i WeClouds Email Security Extended Sender Verification tillåts mottagaren ange en eller flera "skyddade domäner" i sitt WeCloud-konto för att aktivera den utökade kontrollen. 

WeClouds kunder kan dra nytta av den standardiserade SPF-kontrollen (Sender Policy Framework) av inkommande e-post i WeCloud Email Security, men tekniken har begränsningar och bedragarna har modifierat sina utskick för att kringgå SPF-kontroll.

SPF är i sin tekniska arkitektur begränsad till att kontrollera vilken avsändare som anges vid kommunikationen mellan e-postservrar men kontrollerar inte informationen om avsändare som anges i meddelandets header-information, där bedragarna idag ofta anger falska avsändare via så kallade "From-headers".

E-post som passerar SPF-kontrollen granskas med WeCloud Extended Sender Verification och domännamnet som anges i meddelandets "from headers" kontrolleras mot tillgänglig SPF-information. Upptäcks falska avsändare läggs meddelandet i en speciell administratörskarantän där det kan granskas av behörig administratör.

string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"