Koncept - Säkerhetslösningar i molnet

En modern IT-miljö behöver moderna säkerhetsfunktioner - WeCloud tillhandahåller flexibla molnbaserade säkerhetslösningar.

Utvecklingen går mot allt fler molnbaserade applikationer och funktioner, där användare medvetet eller omedvetet både laddar ner och laddar upp enorma mängder data från Internet till verksamhetens enheter och nätverk. Användarna behöver inte längre sitta på företagets egna nätverk för att få tillgång till applikationer och data, och antalet uppkopplingar mot Internet är i princip lika många som antalet användare. 

Mängden skadlig kod har under de senaste 6-7 åren mångdubblats och blivit allt mer avancerade. Lokalt installerade säkerhetslöningar ligger ständigt steget efter och är i princip utdaterade i samma ögonblick som de uppdateras i den lokala miljön. 

WeCloud tillhandahåller flexibla molnbaserade säkerhetslösningar som inte är beroende av lokala uppgraderingar och ändlösa signatur-uppdateringar. Våra lösningar skyddar din data och dina användare oavsett var de är uppkopplade. Genom att dra nytta av molnbaserad arkitektur kan varje användare skyddas med realtidsuppdaterad säkerhetsinformation utan att ständigt behöva ladda ner och distribuera lokala uppdateringar. WeClouds lösningar låter dig som administratör kontrollera och styra när, hur och villka användare som ska tillåtas ladda upp verksamhetskritisk data i molnet. 

Våra säkerhetslösningar följer användaren - när användarna och applikationerna flyttar till molnet måste säkerhetslösningarna följa med. 

Med en global infrastruktur kan WeCloud leverera central administration och kontroll av verksamhetens säkerhetspolicy oavsett var dina applikationer och användare finns.

WeCloud är ett 100% svenskägt företag som utvecklar och distribuerar molnbaserade säkerhetslösningar i Skandinaven. WeCloud tillhandahåller certifierad och kvalificerad Skandinavisk support, vi finns alltid nära våra kunder och återförsäljare för att ge stöd, konsultation och goda råd rörande våra lösningar. 

WeCloud - Peace of Mind in Every Connection.