Recurring Security Assessment

Recurring Security Assessment är ett enkelt sätt att identifiera och hantera säkerhetsbrister, samt skapa en god säkerhets-baseline för ert företag som ni kan bibehålla över tid.

Hur säkert är ert nätverk? Vet ni var bristerna finns?

Ni har köpt lämplig mjuk- och hårdvara för att skydda er och tagit lämpliga steg för att säkra upp ert nätverk – så ni väl borde vara skyddade? Hotbilden idag fortsätter att öka och det finns några goda anledningar till att göra återkommande säkerhetstester av ert nätverk.

Varför ska vi säkerhetstesta nätverket?
Varje gång man lägger till ny hårdvara, ändrar nätverkskonfigurationer, installerar ny mjukvara eller gör uppgraderingar finns risken att nya brister smyger sig in i nätverket utan er vetskap.

Vad innebär en Recurring Security Assessment? 
Vi skannar av era angivna IP-adresser efter brister i konfiguration, sårbara versioner, svaga lösenord och andra brister. Vi använder en unik metod med manuella, automatiserade säkerhetstester och social engineering-tester för att hitta så många brister som möjligt med hög tillförlitlighet.Skanningen identifierade brister – vad gör jag nu?
I er säkerhetsrapport är bristerna grupperade i tre kategorier: hög, låg och medium. Det gör det enkelare att prioritera sårbarheter med högst risk. Under nästkommande skanning verifierars vilka sårbarheter som hanterats samtidigt som vi skannar efter nya.

När nätverket är säkert – hur kan ni hålla det säkert med alla nya brister som offentliggörs?
Vi hjälper er att hålla er säkra genom periodiska tester efter de senaste bristerna. Varje skanningsperiod resulterar i en lättläst översikt av den senaste periodens allvarligaste säkerhetsbrister samt en verifikation att dessa prioriterade risker inte hittats i ert nätverk.


 

string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"