WeCloud SiteSecurity

WeClouds SiteSecurity låter dig övervaka både interna och externa system, vid eventuella driftstörningar kan reaktionstiden minimeras och detaljerad information om problemet åskådliggöras på ett enkelt sätt WeCloud SiteSecurity övervakar e-postserver, hemsidor, DNS och många andra kritiska IT-tjänster hos både små och stora verksamheter.

Loggning
Alla förändringar i de system som WeCloud SiteSecurity övervakar loggas och sparas för granskning. Vid en driftstörning sparas detaljerad information om exakt tidspunkt, nedtid och information om när problemet avhjälptes och tjänsten åter igen fungerar.

Larm
Du väljer själv när och hur du vill bli notifierad om oväntade driftstörningar. WeCloud SiteSecurity kan larma olika personer beroende på vilken tjänst som 
berörs. Larmet kan skickas via e-post eller SMS omedelbart när ett problem uppstår och kan också schemaläggas så att mindre kritiska larm inte skickas ut nattetid. Dina larm kan också skickas till din befintlig IT-konsult som direkt kan avhjälpa problemet.

Extern tjänst
WeCloud SiteSecurity kräver ingen installation, mjukvara eller hårdvara i din miljö. Tjänsten kan aktiveras utan någon som helst konfiguration. Som kund 
berättar du bara för oss vilket/vilka system du önskar övervaka för att aktivera tjänsten. Drift, underhåll och uppdateringar sköts helt externt av WeCloud.

Anpassa tjänsten efter dina kriterier
WeCloud SiteSecurity kan anpassas efter dina behov.Funktions-schemat nedan visar de vanligaste konfigurationerna. För övervakning av andra tjänster kontakta din kontaktperson på WeCloud.

E-post
Att stå utan e-post kan kosta mycket pengar. WeCloud SiteSecurity kontrollerar att din mailserver fungerar och kan ta emot e-post. Fungerar både med egen mailserver och med mailhotell. WeCloud SiteSecurity kan också kontrollera upptiderna på din externa spamfilterleverantör och jämföra med utlovade garantier.

DNS
DNS är en kritisk tjänst för all modern internetkommunikation. Om din DNS inte fungerar kommer t.ex. ingen att kunna översätta adressen till din hemsida eller dina mail-adresser till IP-nummer, detta betyder att din domän blir otillgänglig på Internet. Din domäns MX-pekare avgör vem som ska ta emot din e-post. Om MX-pekaren förändras kan din e-post gå förlorad eller skickas till en fel mottagare. WeCloud SiteSecurity kan larma dig om den korrekta MX-pekaren försvinner. 

Webbserver
Idag är företagets webbsida viktigare än någonsin, både som säljkanal och som ansikte ut. Hur skulle dina kunder, leverantörer och andra besökare reagera om din webbsida spred virus eller inte fungerade? WeCloud SiteSecurity övervakar och varnar dig om din webbsida slutar svara. WeCloud SiteSecurity kan också kontrollera upptiderna på din externa webbleverantör.

string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"