Zscaler WebSecurity

WeCloud levererar världens största globala säkerhetsmoln från Zscaler för att erbjuda en 100% moln-baserad Internetsäkerhetslösning. Lösningen bygger på en patenterad multi-nods-arkitektur som ger alla fördelar av proaktiv, realtids-säkerhet utan att behöva distribuera och hantera hårdvara, programvara eller agenter. Med Zscaler globala proxynätverk kan IT-avdelningen omgående tillhandahålla en Internetpolicy anpassad för användare, grupper, platser eller aktiviteter - till vem som helst, var som helst och på vilken enhet som helst.

WeCloud Zscaler WebSecurity

Web Security Content Inspection och webbfilter med antivirusskanning av både inkommande och utgående trafik. Ersätter traditionella proxylösningar utan investeringar i hårdvara eller onödig backhauling av trafik.

Cloud Sandbox Zscaler Cloud Sandbox är ett tillägg till Zscaler WebSecurity som exekverar och analyserar filer som hämtas från Internet i en molnbaserad sandbox. Innan filerna tillåts laddas ner till verksamhetens datorer och mobila enheter kan en administratör granska filens beteende, den nätverkstrafik som genereras, skärmdumpar och många andra detaljer.

Advanced Security Beteendeanalys och mönster-matchning av webbinnehåll i realtid. Zscalers APT-skydd är unikt och blockerar automatiskt attacker samtidigt som alla transationer loggas på detaljnivå.

Cloud Application Control Kontrollera och sätt detaljerade policys för hur cloudapplikationer som t.ex. Dropbox, GMail och Office365 används i din verksamhet.

Bandwith Management Central styrning av bandbreddsutnyttjandet. Styr hur bandbredden fördelas mellan olika webbapplikationer, streaming eller upp/nedladdning av stora filer.

Data Loss Prevention Reglera och granska vilken data som laddas upp i molnet och sätt globala policy för både interna och externa användare baserade på HIIPA, GLBA, PCI, SOX och mycket mer.

Mobile Security Zscaler Mobile Security skannar och visualiserar apptrafik från mobila enheter och säkrar dataläckage och mobilanpassad malware.

 

string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"
string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php" string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php" string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"
 • Fördelar
 • ScreenShots
 • Systemkrav
string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php" string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"
Alltid uppdaterat skydd
 • Omedelbart skydd mot hot och sårbarheter utan manuella uppdateringar
 • Säkra och kontrollera Web 2.0-applikationer och sociala medier
 • Skydda smartphones och surfplattor utan extra mjukvara
Extremt snabb och enkel att implementera
 • Ingen lokal mjukvara
 • Traffic Forward med PAC, GRE, IPSec m.fl.
 • Authentisera mot Active Directory eller SAML
Minimal påverkan på prestanda och användarnas produktivitet
 • Near-Zero-Latency
 • Ansluter automatiskt till närmsta datacenter
 • Låter dig prioritera trafiktyper
Alltid up-to-date och senaste skyddet
 • Inga uppdateringar eller distribution av lokala signaturfiler
 • Mobila användare behåller samma höga säkerhet utanför nätverket
 • Alla nya hot matchas direkt mot sekund-uppdaterad databas
Global täckning
 • Världens största globala säkerhetsmoln
 • 99.999% tillgänglighet (Maximalt 5.26 minuter nedtid per år)
 • Near-Zero Latency - ingen märkbar prestandaförlust
string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php" string(63) "/opt/lampp/mild/kunder/422_741179974/cortex/model/BaseModel.php"

Kompatibel med alla system
Med en extern lösning  slipper du bekymra dig för kompabilitetsproblem. Tjänsten fungerar med alla datorer, mobiltelefoner och operativsystem utan extra mjukvara eller uppdateringar.

Integration med ActiveDirectory eller SAML 2.0
Genom en koppling  mot Active Directory eller SAML 2.0 kan du enkelt autentisera dina användare och dra nytta av redan existerande grupper och struktur när du skapar regler för surftrafiken.

Traffic Forwarding
GRE Tunnlar: Regler för en brandvägg eller router skapas för attge en säker GRE tunnel till närmaste proxynod. Detta är den metod som föredras om trafiken ska styras om från en fast plats eftersom GRE tunnlar stöder HTTP-och HTTPS-trafik, och de stöder också alternativa noder om den första noden blivit otillgänglig. 

Web Proxy Chaining: En befintlig web-proxy (t.ex. Blue Coat, Microsoft ISA, Squid) konfigureras att vidarebefordra webbtrafik till noden som en "tidigare" proxy. 

Port Forwarding: Brandväggar (t.ex. Check Point eller Juniper gateways) tillåter ofta att HTTP-trafik överlämnas till en extern värd - den närmaste noden. 

Webbläsare proxykonfiguration: För användare i eller utanför företagets nätverk, kan webbläsaren i sig vara konfigurerad att vidarebefordra webbtrafik till ettpar noder med en PAC-fil. 

För konfigurering av ett större antal arbetsstationer är manuell konfiguration av webbläsare är inte praktiskt. Istället låter Microsoft Active Directory GPO dig skapa en proxy-konfiguration och automatiskt trycka ut inställningarna till arbetsstationerna. 

När man definierar en proxykonfiguration i en webbläsare bör Zscalers dynamiska hostnamn användas. Zscalers ”GeoIP teknik” kommer att automatiskt identifiera den geografiska placeringen och återlämna IP-adressen till den nod som är geografiskt närmast användaren som frågat efter adressen. 

För större flexibilitet och bättre kontroll rekommenderar WeCloud att man använder en Proxy Auto Configuration file (PAC) för att konfigurera proxyinställningar i webbläsare. PAC-filen lagras i molnet, tillgänglig för alla, och ger webbläsaren instruktioner om vilken nod som skall hantera trafiken för tillfället.